Το 1997 ιδρύεται ή εταιρεία παραγωγής οικοδομικών χρωμάτων, μονωτικών, βερνικιών και εμπορίας συναφών ειδών TETRALUX από τον Τζέλο Ευαγ. Αναστάσιο στην Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Η TETRALUX συγχωνεύεται με την καταξιωμένη στον χώρο του χρώματος εταιρεία PANCHROM.

Την τριετία 2004-2006 ολοκληρώνεται η επέκταση των κτιριακών της εγκαταστάσεων με την ανέγερση νέας πτέρυγας παραγωγής και νέων διώροφων γραφείων διοίκησης στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Σημαντικός σταθμός της Βιομηχανίας χρωμάτων & Βερνικιών TETRALUX είναι η αποκλειστική συνεργασία και αντιπροσωπεία με Ιταλική εταιρεία διακοσμητικών χρωμάτων και τεχνοτροπιών Mondobello.

Πραγματοποιήθηκε νέα επέκταση των εγκαταστάσεων του εργοστασίου της Tetralux (Σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών), παράλληλα με την επένδυση αναβάθμισης της αυτοματοποίησης στην παραγωγή με τελευταίας τεχνολογίας υπερσύγχρονα μηχανήματα.

Η εταιρεία αναγνωρίζοντας τη σημασία των επιπτώσεων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή,τη μείωση της διαθεσιμότητας των φυσικών πόρων και τη διαρκή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, εντάσσει συνεχώς
στην επιχειρηματική της δραστηριότητα διαδικασίες που αποσκοπούν στη μείωση του
περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Κοινοποίηση: